พัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น

ให้เช่าพัดลมระบายอากาศแบบตั้งพื้น ขนาด 26 นิ้ว แรงลมไกล 10 เมตร ใช้ได้ทุกโอกาส ทุกการจัดงาน

Top