ติดตั้งพัดลมไอเย็น วัดโสธรวรารามวรวิหาร

ติดต่อสอบถาม

วันที่ 14 มีนาคม 2562 ได้ติดตั้งพัดลมไอเย็น จำนวน 9 เครื่อง พร้อมฐานตั้ง  
ที่ศาลาอเนกประสงค์พระธรรมมังคราจารย์ วัดโสธร วรารามวรวิหาร งานถวายปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชนเมือง พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธร วรารามวรวิหาร ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ที่เดียว บริการจัดส่งถึงที่  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

 

ติดต่อสอบถาม 081-636-6689

ID Line : actdee

Top